Okazuje się, że samochody służbowe są konieczne nie tylko w firmach transportowych. Pojazdy mechaniczne przydają się tak naprawdę w każdej branży i praktycznie w każdym przedsiębiorstwie pełnią ważną funkcję. Dzisiaj przedstawiamy dostępne sposoby na to, by stworzyć odpowiednią flotę samochodową, zgodnie z indywidualnymi potrzebami firm, ale bez konieczności ponoszenia dużych kosztów z bieżących dochodów czy nawet oszczędności prowadzonego biznesu.

Inwestycja w samochody firmowe

Mówi się, że samochód jest jedną z pierwszych inwestycji, jaka jest realizowana w nowej firmie. Pojazd przydaje się przecież już na początku, kiedy trzeba załatwiać multum formalności. Nie da się ukryć, że daje ogromny komfort i skraca czas realizacji kolejnych etapów prowadzonej działalności.

Eksperci potwierdzają, że o aucie powinni myśleć ci, którzy dopiero planują otworzenie firmy. To jedna z najważniejszych i często największych inwestycji. Okazuje się jednak, że istnieją różne możliwości wsparcia, dzięki którym właściciel firmy może nabyć pojazd mechaniczny nawet wtedy, gdy nie ma na ten cel własnych środków. Przykładem może być kredyt samochodowy dla firm, który udzielają najlepsze banki działające w Polsce.

Samochód jako narzędzie pracy

Liczne delegacje, biznesowe spotkania, konieczność dojazdu do klienta, dostawa towaru, załatwianie kwestii formalnych, jakie wiążą się z firmą to tylko niektóre czynniki, które wymagają konieczność posiadania pojazdu.

Coraz częściej auto jest też wartością dodaną dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. To bonus, który staje się motywacją i zwiększa zaangażowanie pracowników. Okazuje się, że do firm, które oferują służbowy samochód, napływa kilka razy więcej CV aniżeli do tych, które takich dodatków nie praktykują.

Rodzaje finansowego wsparcia

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch najbardziej popularnych opcji finansowego wsparcia z zewnątrz. Pierwsza możliwość to kredyt samochodowy dla firm. Takie zobowiązanie udzielane jest na preferencyjnych warunkach, ponieważ jest to kredyt celowy, a sam pojazd staje się dobrym zabezpieczeniem przed ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy. Co ciekawe, kredyt samochodowy dla firm to najczęściej wybierana opcja, ponieważ kredytobiorca od razu staje się właścicielem wybranego pojazdu i może nim swobodnie dysponować. Samochody, które można nabywać w ramach zobowiązania kredytowego, mogą być nowe lub używane, mogą pochodzić z komisu, salonu albo od prywatnego właściciela.

Nieco innym przypadkiem jest leasing samochodowy. W jego przypadku leasingobiorca nie staje się właścicielem pojazdu, ale korzysta z niego na zasadach dzierżawy. Zobowiązany jest jednak do comiesięcznych spłat leasingowej raty, ale auto może wykupić na własność dopiero na koniec trwania umowy z leasingodawcą. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, ponieważ samochodem nie można swobodnie dysponować, nie można go na przykład wypożyczać. Nie można go też sprzedać w razie finansowych problemów.