Po przeprowadzeniu audytów pilotażowych na terenie całego kraju, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego oraz TÜV SÜD uruchamiają oficjalnie zgłoszenia do certyfikacji dla wszystkich serwisów oponiarskich. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://certyfikatoponiarski.pl/form.php

Przypomnijmy, że certyfikat oponiarski to trzystopniowy audyt warsztatów oponiarskich w 3 segmentach – do wyboru przez serwis – osobowym, ciężarowym i maszyn rolniczych. Pomysł niezależnego certyfikatu oponiarskiego zrodził się z potrzeby poprawy poziomu jakości obsługi w serwisach oponiarskich oraz docenienia starań dobrych serwisów. To także wyróżnik przyciągający nowych klientów, którzy będą łatwo mogli znaleźć certyfikowane serwisy na mapie i przekonać się jak wysoką jakość one oferują. Wszystko po to, by oddając swój samochód na serwis opon każdy z nas – kierowców – miał pewność prawidłowej i obsługi technicznej i profesjonalnego wyposażenia serwisu. W czasie jazdy autostradą opona obraca się ponad 1000 razy na minutę. Tu nie ma miejsca na błąd serwisowy czy uszkodzenia opon w warsztacie. Za każdy taki błąd konsekwencje spadają na kierowców. Dlatego tak ważna jest pewność obsługi serwisowej opon do naszych pojazdów.

Warto podkreślić, że jest to jedyny certyfikat w Polsce, który powstał przy współpracy wszystkich najważniejszych producentów opon oraz sieci serwisowych i ekspertów z branży. Pozwoliło to stworzyć jednolite kryteria certyfikacji i procedury wymiany opon – takie same dla wszystkich, transparentne i rozsądne. Certyfikat oponiarski jest otwarty dla wszystkich serwisów zajmujących się oponami w Polsce – sieciowych, niezależnych czy nawet ASO.

Mimo że projekt ruszył teraz, to ostatnie miesiące przebiegły pod znakiem intensywnych spotkań, audytów i konsultacji w terenie, gdzie doszlifowaliśmy nasze kryteria oraz procedury. Sprawdziliśmy w praktyce, jak będą przebiegały certyfikacje oraz z jakim przyjęciem spotka się nasz projekt wśród właścicieli warsztatów.” – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

Ucieszył nas fakt, że zdecydowana większość serwisów, które podeszły do pilotażowych audytów, przeszło proces certyfikacji pozytywnie. Ich właściciele musieli oczywiście wprowadzić trochę zmian i przygotować się odpowiednio do audytu, sprawdzić z listą czy spełniają kryteria. Wszyscy jednak podeszli do tego z pełnym zrozumieniem i aprobatą. Wierzymy, że właśnie najbliższe miesiące, to okres sprzyjający przeprowadzeniu certyfikacji i przygotowaniu warsztatów do jesiennego szczytu wymiany opon” – dodaje Piotr Sarnecki.

Aby zdobyć certyfikat oponiarski, należy zgłosić się do audytu certyfikacyjnego poprzez formularz rejestracyjny na www.certyfikatoponiarski.pl , umówić się na audyt, dokonać przelewu opłaty oraz spełnić kryteria certyfikacyjne.

Kryteria certyfikacji dotyczą zarówno wyposażenia technicznego serwisu jak i wyszkolenia mechaników oraz poziomu obsługi klienta. Przy dużym zróżnicowaniu poziomu usług w serwisach zajmujących się oponami w Polsce, nie można było ustawić poprzeczki na jednym poziomie. Dlatego obowiązują 3 poziomy pokazujące drogę do doskonałości w obsłudze opon – dobry, bardzo dobry i wzorowy. W każdym z nich są kryteria główne (kluczowe dla prawidłowego wykonania obsługi) i kryteria warunkowe (które są ważne dla oceny ogólnej danego serwisu). Jest tylko decyzją danego serwisu, czy będzie po kolei rozwijał się i certyfikował na kolejne stopnie, czy od razu zacznie od średniego albo najwyższego poziomu. Lista kryteriów oraz procedury obsługi koła, dla trzech segmentów pojazdów, dostępne są na dedykowanej stronie www: https://certyfikatoponiarski.pl/certyfikacja/ Tylko tak dobrane kryteria pozwalają, w obiektywny sposób, ocenić jakość usług danego serwisu, poziom i stan wyposażenia technicznego oraz obsługę klientów. Podczas audytu będą dokładnie sprawdzane poszczególne punkty i ich wypełnianie.

Certyfikat oponiarski obowiązuje przez 2 lata, pod warunkiem wykonania skróconego audytu nadzoru po roku od przyznania certyfikatu. Co ważne, już niedługo będą przeprowadzane bezpłatne szkolenia dla mechaników z przygotowania się do audytu certyfikacyjnego. PZPO i TÜV SÜD gwarantują niezależność certyfikatu i profesjonalny audyt.

O liście certyfikowanych warsztatów będą informowani kierowcy oraz właściciele dużych flot pojazdów. Kampania marketingowa kierowana do nich jest od początku jednym z głównych założeń tego projektu. Certyfikat ma być pomocą dla dobrych serwisów w dotarciu do klientów. Wyróżnikami certyfikatu oponiarskiego, jakie dostaną wszystkie serwisu pozytywnie kończące audyt są: duża tablica z logo certyfikatu i wskazaniem poziomu obsługi i segmentu; naklejki na wejście oraz certyfikat w formie dyplomu. Dodatkowo każdy serwis, który pozytywnie przejdzie audyt certyfikacyjny, uzyska dostęp do odpłatnych wyróżników np. flag, podświetlanych szyldów, gadżetów dla klientów czy ubioru dla mechaników.